PODEŠAVANJE MMS4

1. PODEŠAVANJE WEB PRIKAZA
Podešavanje i izrada web prikaza vrši se na web adresi: https://weather-station.info/hr/registration-mms4. Popunjavanjem forme i potvdom na tipku POŠALJI automatski će se formirati baza podataka i web prikaz. Na upisani mail automatski će biti poslana web adresa za prikaz podataka sa vaše meteo stanice.
2. Podešavanje SIM kartice
SIM karticu umetnite u telefon i uključite ga. Nakon što se telefon vezao na GSM mrežu isključite PIN sigurnosnu zaštitu.Isključite telefon i ponovno ga uključite.
Telefon prilikom paljenja ne smije postaviti upit za upis PIN zaštite.
Probajte ostvariti test poziv prema poznatom telefonskom broju, testirajte dolazni i odlazni poziv.
Isključite telefon, izvucite SIM karticu, prilagodite veličinu SIM kartice. GSM meteo stanice prihvaća standard MICRO SIM.

3. Podešavanje uređaja

Pažljivo otpustite vijke A,B,C,D i otvorite poklopac uređaja, pripazite na kabel koji
povezuje poklopac (fotonaponski panel)

Otpustite VIJAK 1 (slika 2), pomaknite metalnu polugu, oprezno izvucite GSM blok.

Umetnite SIM karticu kao na slici 3.
Kontakti na SIM kartici moraju biti okrenuti na gore, odrezani rub obrnuto od smjera
umetanja SIM kartice.

Oprezno vratite GSM blok na način da sve igle kontakata budu ukopčane.
Okrenite metalnu polugu na sredinu GSM kao na slici 2. Zategnite VIJAK 1

Podešavanje GPRS pristupne točke APN.
Uključite meteo stanicu umetanjem crvenog priključka na način da svih 8 igala bude
zabodeno u crveni priključak, vidi sliku 2.
.
Preko drugog GSM telefona pošaljite SMS
na broj koji ste instalirali u MMS4:
#naziv.apn.točke,username,pasword
Primjer:
#data.vip.hr,mms,pasw4
Primjer ako ne postoji username i pasword:
#data.vip.hr,,

Sačekajte do 3 do 5 minuta i pogledajte dolaze li podaci na web prikaz.
U slučaju da podaci ne dolaze ponovite postupak ažuriranja APN pristupne točke.
Image
Image
Image
4. Ispravan rad i prijenos podataka
Nakon uključivanja crvenog priključka GSM LED mora treperiti prema diagramu sa slike 4.
a) inicijalizacija SIM kartice i pokušaj prijave na GSM mrežu (GSM led svijetli 0,1s isklučena 0,8s)
b) uređaj prijavljen na GSM mrežu (GSM LED svijetli 0,1s isključena 3s)
c) GSM uređaj u GPRS načinu rada (GSM LED svijetli 0,1s isključena 0,1s)
Image
Nakon inicijalizacije GSM bloka uređaj počinje sa 1. mjernim ciklusom.
STAT. LED svijetli u 9 jednakih intervala (svijetli 0,1s isklj. 5s), nakon toga slijedi
obrada izmjerenih podataka (svijetli 0,5s), nakon toga slijedi prijenos podataka na web
plava STAT. LED zasvijeliti će kratko 3 puta (svijetli 0,1s isklj. 0,1s).
Nakon uspješnog prijenosa podataka, ciklus se ponavlja vidi sliku 5.
Image
5. Štednja preostale energije (sleep mode), napon akumulatora <3,49V
U slučaju da napon akumulatora padne ispod 3,49V ili se uređaj iz bilo kojeg razloga resetira
a napon akumulatora je ispod vrijednosti 3,60V uređaj se neće inicijalizirati nego će automatski
prijeći u mod štednje energije. Iz ovog statusa uređaj će automatski prijeći nakon što napon
akumulatora poraste iznad 3,60V i akumulator tu ili veću vrijednost zadrži 10min
Image
6. Naponska karakteristika akumulatora
Prikazana naponska karakteristika sa graničnim GSM signalom i maksimalnom potrošnjom.
Vrijednost napona vidljiva je na dnu web prikaza ili u tablici izmjerenih vrijednosti.
Image
7. Neispravnosti u radu
GSM LED ne svijetli, STAT LED ne svijetli ili su intervali paljenja duži od 1min:
-provjerite crveni priključak (iskopčajte / ukopčajte)
-provjerite napon akumulatora, ako je napon niži od 3,49V akumulator je potrebno napuniti
-punjenje akumulatora se može vršiti na način da iskopčate kabel fotonaponskog panela i
umjesto njega uključite ispravljač 12,5-13,0V do 2,5A, crvena led dioda na bloku punjača
svijetliti će dok se akumulator u potpunosti ne napuni. Ciklus punjenja će se automatski
isključiti kada akumulator dostigne vrijednost od 4,2V. Ciklus punjenja traje više sati i može
se prekinuti u bilo kojem trenutku.

GSM led svijetli u ciklusima 0,1s isklučena 0,8s:
-provjerite SIM karticu
-provjerite da li je GSM blok ispravno uključen na kontakte

STAT LED svijetli kao u niže navedenim primjerima:
Image